Send dit spørgsmål
Anonym,
06. november 2019

Min datter er meget perfektionistisk

Min 12-årige datter er meget perfektionistisk med skolearbejde, og vi og hendes klasselærer er bekymret for om det kan udvikle sig/kamme over. Ved I, hvor vi kan få redskaber til at hjælpe hende? Hun er trivselsmæssigt udfordret/ikke superstabil i skolen.

GirlTalks svar

Kære forældre
Du udtrykker en omsorg og en bekymring for din datter, som har en meget perfektionistisk tilgang til sit skolearbejde. Jeg kan godt forstå dit ønske om, at det ikke skal udvikle sig og ’kamme over’. 

Grundlæggende er der ikke noget i vejen med at have høje ambitioner, hvis det er en sund motivation og lyst, der driver værket, og hvis der samtidig er plads til at lave fejl og at lære af dem.

Usund perfektionisme er derimod en opslidende form for angst for ikke at kunne leve op til sine ofte urimelige høje krav til sig selv. I stedet for at have et indre kompas, der fortæller hvornår ens præstation er god nok, er man styret af behovet for et ydre ’bevis’ på perfektion: Fx topkarakterer i alt, ros fra læreren, anerkendelse fra venner osv. Ofte hænger man sit selvværd op på sin præstation: ’Hvis jeg ikke får 12, så er jeg ikke god nok. Hvis jeg siger noget dumt i timen, så er jeg ikke klog nok’.

Jagten på det perfekte er et hårdt arbejde, hvor den unge udsætter sig for et urimeligt stort pres. Det kan let gå ud over den generelle trivsel og stabilitet i skolen, sådan som du nævner, at din datter oplever det. Perfektionens pris kan være temmelig høj: Præstationsangst i forbindelse med opgaver og fremlæggelser, selvkritik og selvbebrejdelse, overdreven arbejdsomhed, overspringshandlinger, når der skal laves lektier osv. Nogle gange føles det måske nemmere at undgå risikoen for at fejle ved fx ikke at møde op til timerne, ikke at få afleveret sine ting eller at trække sig socialt. 

Det er naturligvis hårdt for en forælder at se sit barn kæmpe med sig selv på denne måde. Du efterlyser nogle værktøjer til at hjælpe din datter og jeg vil gerne foreslå nogle redskaber, der kan udfordre hendes perfektionisme ved hjælp af samtale og handling. 

1.       Sætte ord på behovet for at skulle være og gøre alt perfekt
Det er ikke sikkert, at din datter kan sætte ord på de svære følelser og tanker, der ligger bag hendes perfektionisme. Men du kan hjælpe hende med at få mere indsigt i dem ved at spørge ind til hendes behov for at gøre skolearbejdet perfekt.  Her er nogle forslag:

 • Hvorfor er det vigtigt for dig at gøre dit skolearbejdet perfekt? Hvad får du ud af det? (fx Jeg får det godt med mig selv, ros, læreren kan lide mig osv.)

 • Hvad sker der hvis det ikke er perfekt? Hvad er det værste, der kan ske?

 • Hvad er prisen du betaler for at ville gøre alt perfekt?

 • Hvis du ikke brugte al din energi på at gøre dine lektier perfekt, hvad ville du så bruge tiden på? Er der noget du savner? (fx tid til at slappe af, se venner)

 • Hvis en god ven lavede den samme fejl, hvad ville du sige til din ven? Hvordan kan du tale til dig selv, som du ville tale til en god ven?

Disse spørgsmål kan hjælpe din datter til at få øje på konsekvenserne af hendes perfektionisme, samt at overveje, hvor perfekt hendes skolearbejde behøver at være. Dette kan understøttes ved at: 

2.       Sætte rammer for skolearbejdet. 
Når din datter fx har en opgave eller noget lektielæsning kan du, (evt. i samarbejde med hendes lærer):

 • Tale med din datter om, hvornår opgaven er løst godt nok.

 • Sætte rammer op for, hvor lang tid hun må bruge på en given opgave. Aflevere den, også selv om den ikke er færdig/perfekt.

 • Støtte hende i at skelne mellem opgaver, der er vigtige og mindre vigtige at bruge energi på. Hvilke opgaver kan hun fx vælge at gøre 80%?

 • Ved større opgaver – hjælp hende til at dele opgaven op i mindre bidder.

 • Støtte hende i at flytte fokus væk fra sin præstation ved at sætte andre mål for opgaven (fx hvad er det mest interessante i denne opgave? Hvad vil jeg gerne lære af denne opgave?)

 • Aftale tidspunkter for fritid og lystbetonede aktiviteter, hvor skolearbejdet glemmes.

 • Rose hende for hendes indsats fremfor hendes resultat.

Disse praktiske rammer kan være med til at belyse, hvad der reelt sker, når din datter ikke lytter til perfektionistens indre stemme. En del af øvelsen kan også være at spørge hende om hvad hun tror, der vil ske, hvis hun fx afleverer et mindre perfekt produkt, eller forbereder sig mindre til en fremlæggelse. Efter afleveringen eller fremlæggelsen kan du hjælpe hende med at evaluere, om det hun frygtede rent faktisk skete eller om det var mindre slemt end hun forventede.

Jeg håber, at disse redskaber kan hjælpe din datter til at sænke sine høje krav til sig selv og få en bedre trivsel i skolen. Derudover tilbyder GirlTalk gruppeforløb for unge piger fra 7.-9. klasse, et frirum til at tale sammen for at få et styrket selvværd samt at få redskaber til at håndtere forskellige udfordringer. Læs mere om tilbuddet, EmpowR, samt hvor i landet det tilbydes. 

Hvis du gerne vil have svaret uddybet eller drøfte emnet yderligere, er du velkommen til at skrive igen eller ringe til vores telefonrådgivning.

 Alexia, frivillig rådgiver, GirlTalk.dk

Del dine tanker med andre piger, og få svar på dine spørgsmål


Brevkasse

Brevkassen er et gratis tilbud til forældre og andre voksne pårørende til piger og unge kvinder i alderen 12-24 år. GirlTalks frivillige faglige rådgivere bestræber sig på at besvare dit spørgsmål inden for 10 dage. Vi anonymiserer og lægger det ind i brevkassen herunder, så andre også kan få glæde af det.

Send dit spørgsmål

Filtre
Send dit spørgsmål
Filter brevkasse

Vil du vide mere om:

 • Forældrerollen
 • Familierelationer
 • Psykisk sundhed
 • Venskaber
 • Selvværd
 • Trivsel
 • Pubertet
 • Skole
 • Andet

Alder:

 • 10 år
 • 11 år
 • 12 år
 • 13 år
 • 14 år
 • 15 år
 • 16 år
 • 17 år
 • 18 år
 • 19 år
 • 20 år
 • 21 år
 • 22 år
 • 23 år
 • 24 år
Vis flere filtre Vis færre filtre
15 Resultater